3. Kdo eviduje tržby?

EET je rozdělena do čtyř etap. Rozhodující je, do jakého typu podnikání (dle tzv. kódů CZ- NACE) spadáte

Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství (Klasifikace dle kódů CZ-NACE skupina 55 a 56)

Od 1. března 2017 se připojí segment Maloobchody a velkoobchody (kódy CZ-NACE skupina 45, 46 a 47)

Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze

Od 1. 6. 2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti: (čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96)

Rada: Nejste si jisti, zda do které fáze EET spadáte a zda vůbec? Finanční úřad vám za poplatek 1000 Kč vydá takzvané závazné posouzení.